ทิสโก้เปิดตัวทริกเกอร์ฟันด์ เน้นลงทุนหุ้นญี่ปุ่น

  • admin
  • March 7, 2018
  • “สาห์รัช” ส่งกองทุนทิสโก้เจแปนอิควิตี้ทริกเกอร์ 5M#1 ทำตลาด  เสนอขายไอพีโอตั้งแต่วันนี้-12มี.ค. มั่นใจเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวดันผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสดใส นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด  บลจ. ทิสโก้ เปิดเผยว่า  ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจลงทุนในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากมีการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน

    รวมถึงรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทญี่ปุ่นเติบโตโดดเด่น ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) กลับขึ้นมาอยู่ในระดับเกิน 10% ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่หนุนให้บริษัทต้องบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ส่งผลให้บริษัทขยายการลงทุน รวมถึงการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ขณะที่การดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เช่น การกดดอกเบี้ยนโยบายติดลบและดำเนินมาตรการคิวอีคงเอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้น  ในส่วนของราคาหุ้นถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่แพง เพราะอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) ในปัจจุบันน้อยกว่าค่าเฉลี่ย P/E 10 ปี ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับฐานลงมา​ ทำให้เป็นโอกาสในการเข้าสะสม อย่างไรก็ตาม ได้เปิดตัวกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TJPT5M1) โดยตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ( ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้)  ซึ่งเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 8-12 มี.ค. นี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews