การใช้เลเซอร์ร่วมกับการจัดฟัน

 • admin
 • February 6, 2019
 • การใช้เลเซอร์ร่วมกับการจัดฟัน มีประโยชน์หลายประการที่จะช่วยให้ระยะเวลาใน การจัดฟัน เร็วขึ้นประมาณ 2-4 เท่า

  ขั้นตอนการจัดฟันด้วยเลเซอร์

  ขั้นตอนแรกเหมือนกับการจัดฟันทั่วๆ ไป มีการประเมินและวางแผนการรักษา ต้องตรวจ คนไข้ว่าเหมาะกับการจัดฟันหรือไม่และสามารถใช้เครื่องเลเซอร์กระตุ้นการจัดฟันได้หรือไม่ โดยการตรวจสภาพเหงือกและฟัน จากนั้นจึงพิมพ์ฟัน เอ๊กซเรย์ และติดเครื่องมือจัดฟัน

  จากนั้นใช้เลเซอร์กระตุ้นฟันเพื่อให้ฟันเคลื่อนเร็วก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน  หลังจากนั้นจะใช้เลเซอร์ช่วยกระตุ้นทุกครั้งที่ทันตแพทย์นัดหมายมาเปลี่ยนลวดจัดฟัน ซึ่งหมายถึงว่า ต้องมาพบทันตแพทย์ถี่ขึ้นเนื่องจากฟันเคลื่อนตัวเร็ว

  ข้อดีของเลเซอร์จัดฟัน

  • ปรับแต่งเหงือกให้มีความสูงต่ำได้
  • ช่วยให้ฟันเลื่อนตัวได้เร็วกว่าปกติ 2-4 เท่า
  • ช่วยให้คนที่แทบจัดฟันแบบธรรมดาไม่ได้ (อาจต้องผ่าตัด) ให้สามารถจัดฟันได้ตามปกติโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • สามารถบังคับฟันในตำแหน่งที่ต้องการให้เดินเร็วขึ้นได้ หรือดึงเข้าไปมากขึ้นในคนไข้ที่มีฟันยื่นมากๆ
  • ช่วยกระตุ้นให้แผลในปากหายเร็ว เช่น แผลฟันคุดก่อนการจัดฟัน หรือแผลจากการถอนฟัน
  • ช่วยกระตุ้นให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งระหว่างการจัดฟันและหลังการจัดฟัน
  • เลเซอร์จัดฟันจะช่วยให้ฟันมีความคงตัวเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน
  • สามารถนำมาใช้ในการฟอกสีฟัน รักษาโรคเหงือกและรักษาอาการอักเสบระหว่างการจัดฟัน
  • แสงเลเซอร์สามารถฆ่าเชื้อในร่องเหงือกเพื่อช่วยลดอาการบวมในกรณีที่มีการอักเสบฉับพลันหรือบวม

  ความปลอดภัยของเลเซอร์จัดฟัน

  เลเซอร์ที่ใช้ในการจัดฟันส่วนใหญ่เป็นเลเซอร์พลังงานต่ำ ไม่ได้เป็นเลเซอร์ พลังงานสูงที่ใช้ตัดหรือทำลายล้างแบบเลเซอร์ตัดเหงือกหรือตัดไฝ จึงไม่ส่งผลให้คนไข้เจ็บปวดมากขึ้นและแทบไม่มีความเสียวฟัน